Istanbul

Istanbul

بزرگترین شهر ترکیه و مرکز فـرهنگــی واقتصـادی این کشور است. این شهر، زمانـی پایـتخت شرقی امپراتوری روم و همچنین امپـراتوری عثمانـی بوده است ، اما از ســــال ۱۹۲۳ و از زمان تاسیــس جمهوریت ترکیه تاکنون ، پایتخت ترکیه ، از استانبول به آنکارا تغییر یافت ولی این امر، مرکزیت این شهر به عنوان قطب فرهنگی ، اقتصادی و تجاری ترکیه را تغییری نداد. استانبول تنهــا شهـر بزرگ جهـان است که در دو قاره (آسیا و اروپا) واقع شده است. این شهر در کنـار دریـای مـرمـره و تنگه بسفر ( تنگـه ای که دو قــاره آسیا و اروپا را از هم جدا میکـند) واقع شده است. قدمـت این شهـر به حدود سـال ۶۶۰ قبـل از میـلاد مسیح یعنی نزدیک به ۲۷۰۰ سال پـیـش برمیگردد. نام این شهـر درطــــول زمـــــان از بوزانـتـیــون به قـسطـنطـنیـه و سپس به استانبول تـغیـیـر یافتــه است. جالـــب است بـدانید جمعیت این شهـر در حدود ۱۶ میلیون نفر و مساحت آن درحدود ۱۸۰کیلومتر مربـع ( بیش از ۲ برابر مساحـت تهــران ) است. اختلاف زمانـی این شهـر با تهـران ۱:۳۰ ساعت است (زمــان استانبــول ۱:۳۰ از تهــران عقب تر است). این شهر از نظر تعداد گردشگران سومین شهر جهان به شمار مـی رود. همچنین اکثریت ایرانیها فکر میکنند که بیشترین توریست این کشور از ایران هست در حالی که ایران پنجمین کشور از لحاظ تعداد گردشگـران خارجــی ترکیــه می باشد. کشورهای آلمان، گرجستان،انگلیس و بلغارستان از این لحاظ بالاتر از ایران قرار دارند.
امـروزه استانبـول مرکز صنعتــی ترکیه است. بسیاری از نقشــه ها و طـرح های تولیدی اصلی در شهـر متمرکز شده است. تولیدات مهم صنعتی استانبـول ، کتــان ، میــوه، روغن زیتـون، ابریـشم، تولـیــد فرآورده های غذایــی، تولیــد منسوجــــات، محصولات روغنی ،مواد لاستیکــی و فلزی، چــرم، مواد شیمیایی، الکترونیکی، شیشه ای ، ماشینی، کاغـــذ و محصولات کاغذی میباشد. چشم انداز دیگر از اقتصاد استانبول گردشگری و جهانگردی میباشد. هــزاران هتــل و صنعت های دیگر مرتبط با جهانگــردی در استانبـول وجـود دارد که به گردشگـران و بازدید کنندگان به طــور حرفه ای خدمات میرسانند.

chehregroup

چهره گروپ

Related Post