شرایط و قوانین

اصطلاحات

 

اصطلاحاتی که در این قوانین و مقررات به کار رفته است دارای معانی مشروح زیر است:

 

مشتری: اشخاصی که در سایت گروه چهره به منظور ارسال درخواست عکاسی ثبت‌ نام کرده‌اند.

 

عکاس: اشخاصی که در سایت گروه چهره به منظور دریافت درخواست عکاسی و ارائه خدمات عکاسی ثبت ‌نام کرده‌اند.

 

کاربر: شخصی است اعم از مشتری و عکاس که از طریق اینترنت به سایت گروه چهره متصل و از خدمات بهرمند می‌شود. بدیهی است منظور از کاربر در این سند، بنا به مورد مشتری، عکاس و یا هر دو می‌باشد.

– کاربران: اعم از مشتریان و عکاسان.

– گروه چهره: خدماتی نرم‌ افزاری، عکاسی و چاپ که توسط گروه چهره ارائه می‌شود.

– حساب کاربری: حسابی است که اشخاص برای استفاده از خدمات گروه چهره در سایت گروه چهره ایجاد کرده‌اند.

– اطلاعات محرمانه: اطلاعاتی که توسط کاربران مشتری و عکاس در اختیارگروه چهره قرار داده می‌شود اعم از اطلاعاتی که به صورت مستقیم از سوی کاربر مشتری و یا کاربر عکاس وارد می‌شود و همچنین اطلاعاتی که به صورت خودکار و در نتیجۀ بهره برداری از خدمات گروه چهره در اختیار گروه چهره قرار داده می‌شود، مانند اطلاعات مربوط به عکاسی اعم از زمان عکاسی، موقعیت مکانی کاربر، عکس های گرفته شده، موقعیت مکانی کاربر عکاس و غیره؛

حساب کاربری

– کاربر مشتری و یا عکاس با ثبت نام در سایت گروه چهره و همچنین با هر بار استفاده از خدمات می‌پذیرد که قوانین و مقررات جاری سایت گروه چهره را به صورت کامل مطالعه کرده و با اطلاع کامل از شرایط و معانی آن پذیرفته است. این قوانین و مقررات ممکن است در طول زمان تغییرکند و بنابراین استفادۀ مستمر کاربران از سایت گروه چهره به معنی پذیرش هرگونه تغییر در قوانین و مقررات آن است.

– برای استفاده ازسایت گروه چهره لازم است که هر کاربر مشتری اعم از شخص حقیقی و یا حقوقی یک حساب کاربری درسایت گروه چهره بسازد. تنها اشخاصی که بیش از ۱۸ سال سن و واجد اهلیت قانونی باشند می‌توانند اقدام به ساختن حساب کاربری  کنند.  کاربر مذکور باید نام، نام خانوادگی، آدرس پست الکترونیکی و شماره همراه خود را در سایت گروه چهره ثبت کند.

– کاربر می‌پذیرد اطلاعات خواسته شده را به صورت صحیح و به‌ روز در  سایت گروه چهره وارد کند و مسئول عدم صحت اطلاعات اعلام شده شخص کاربر می‌باشد. در صورت اثبات خلاف این موضوع، شرکت مجاز به پیگیری قضایی و قانونی نزد مراجع صالح می‌باشد.

– هر فرد تنها می‌تواند یک حساب کاربری به عنوان مشتری در سایت گروه چهره داشته باشد. در صورتی که شرکت اطلاع یابد که به نام یک شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی حساب‌های کاربری متعدد وجود دارد، شرکت مجاز خواهد بود نسبت به قطع خدمات و غیرفعال نمودن حساب‌های کاربری مذکور اقدام نماید.

– مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری اشخاص حقیقی و یا حقوقی در سایت گروه چهره یا سایر خدمات مربوط به گروه چهره انجام می‌شود به عهدۀ کاربر مشتری و یا کاربر عکاس، بنابه مورد، است. بنابراین مسئولیت مشتریان غیر از کاربر نیز، که با استفاده از حساب کاربری وی از خدمات سایت گروه چهره استفاده می‌نمایند، کاملا متوجه خودکاربر مشتری می‌باشد.

– مسئولیت حفظ امنیت اطلاعات حساب کاربری از جمله نام کاربری و رمز عبور به عهدۀ کاربر مشتری و یا عکاس است. در صورت مفقود شدن یا سرقت اطلاعات حساب کاربری، کاربر مذکور موظف است در اسرع وقت موضوع را به اطلاع شرکت برساند. بدیهی است تا زمانی که اطلاع‌رسانی به گروه چهره انجام نشده است، مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری مذکور انجام شده و می‌شود به عهدۀ وی خواهد بود.

– کاربر حق ندارد به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر اجازه استفاده از حساب کاربری خود را بدهد یا حساب خود را به فرد یا شرکت دیگری منتقل کند. در مورد کاربر شخص حقوقی نیز، مسئولیت‌های قانونی بهره برداری از خدمات سایت گروه چهره متوجه مدیران مجموعه‌های مذکور خواهد بود.

– در شرایط خاصی ممکن است از کاربر برای استفاده از خدمات، درخواست احراز هویت شود، در چنین شرایطی اگر کاربر اطلاعات کافی در اختیار شرکت قرار ندهد، شرکت می‌تواند حساب کاربری وی را مسدود کرده و از ارائۀ خدمات به کاربر خودداری کند.

– ممکن است بنا به مورد و حسب صلاحدید و تشخیص گروه چهره، از کاربر مشتری و یا عکاس درخواست اطلاعات تکمیلی، ارائه مدارک و یا اصلاح اطلاعات موجود گردد. در این صورت کاربر مورد درخواست، متعهد به ارائه اطلاعات و یا اصلاح اطلاعات درخواستی در مدت اعلام و درخواست شده از سوی شرکت خواهد بود. در غیر این صورت شرکت می‌تواند حساب کاربری وی را مسدود کرده و از ارائۀ خدمات به کاربر اعم از مشتری و یا عکاس خودداری کند.

استفاده از خدمات گروه چهره

– کاربران اعم از مشتریان و عکاسان متعهد می‌شوند در حین استفاده از خدمات  گروه چهره از استعمال دخانیات امتناع کنند.

– با استفاده از خدمات گروه چهره کاربر اعم از مشتری و عکاس می‌پذیرد و موظف می‌باشدکه از گروه چهره برای انجام هیچ فعالیت غیر‌قانونی  استفاده نکند. کاربر مشتری و یا عکاس حق ندارد اشیاء غیر مجاز از جمله مشروبات الکلی، مواد مخدر، سلاح یا سایر اشیاء یا حیواناتی که طبق قانون  مجاز نیست، هنگام ارائه یا دریافت خدماتگروه چهره همراه داشته باشد.

– کاربر مشتری متعهد است در صورت داشتن موضوع و محصول نامتعارف و هر گونه شی دیگر، موضوع را قبل از تاریخ پروژه به کاربر عکاس یا  گروه چهره اعلام کند. در غیر اینصورت چنانچه پس از پذیرش درخواست عکاسی و عزیمت کاربر عکاس به نقطه پروژه، عکاس مواجه با موارد فوق شود، مجاز به لغو (امتناع از انجام) عکاسی بوده و مسئولیت جبران خسارات وارده و هزینۀ عکاسی برعهدۀ کاربر مشتری است.

– کاربر مشتری و یا عکاس متعهد می‌شود هیچ‌گاه از خدمات سایت گروه چهره به صورتی که به گروه چهره  صدمه‌ای وارد کند استفاده نکند. در صورتی که کاربر مشتری اعم از شخص حقیقی و یا حقوقی و یا کاربر عکاس نسبت به سوءاستفاده از امکانات فراهم شده در خدمات گروه چهره در جهت منافع شخصی و یا آسیب اعم از مادی و یا معنوی به منافع شرکت اقدام نماید، شرکت ضمن داشتن حق قطع خدمات و غیرفعال نمودن حساب کاربری، مجاز خواهد بود با مراجعه به مراجع قضایی و یا سایر مراجع ذیصلاح قانونی نسبت به مطالبه جبران خسارات وارده اقدام نماید.

– کاربر مشتری و یا عکاس می‌پذیرد که شرکت ممکن است از ارسال پیامک، ایمیل و یا Push Notification به عنوان راه ارتباطی شرکت با وی استفاده کند. کاربر مذکور می‌تواند درخواست کند که ارسال این پیام‌ها قطع شود اما می‌پذیرد که با انصراف از دریافت این پیام‌ها، ممکن است در استفاده از خدمات با مشکل مواجه شود و یا اطلاعات مقتضی بموقع به ایشان نرسد.

– گروه چهره ممکن است کدهایی به منظور هدیه به کاربر مشتری ارائه کند که با وارد کردن این کدها در نرم‌افزار، یا درصدی از هزینه عکاسی کاسته یا درصدی از هزینه عکاسی پس از آن به کاربر برگردانده ‌شود . نحوۀ ارائه این خدمات و تعیین مهلت استفاده از آنها، منوط به تشخیص و صلاحدید گروه چهره بوده و در صورت عدم تعلق کدهای مذکور، کاربر مشتری حق طرح هیچگونه ادعا و اعتراضی را در این خصوص نخواهد داشت.

– کاربر مشتری و یا عکاس می‌پذیرد که اجازۀ انتقال یا فروش کد ها را به اشخاص دیگر ندارد. همچنین کاربر مشتری و یا عکاس مجاز نیست این کدها را به صورت عمومی منتشر کند – حتی اگر گروه چهره در فضاهای عمومی به نحوی که در دسترس عموم است، این کد ها را منتشر کرده باشد – مگر اینکه گروه چهره رسماً این اجازه را به آنها داده باشد.

– کاربر مشتری می‌پذیرد کدهایی که جهت  کاهش هزینه عکاسی به آنها داده می‌شود، ممکن است منقضی شوند. از آنجایی که گروه چهره برای ارائه این کدها هزینه ای از کاربران دریافت نمی‌کند، این حق برای گروه چهره محفوظ است که مبلغ یا درصد تاثیر این کدها را حتی پس از انتشار آنها تغییر دهد یا در صورت لزوم آنها را باطل کند. همچنین درصورتی که گروه چهره تشخیص دهد که استفاده از این کد به دلیل خطای فنی یا تخلف صورت گرفته و یا غیر قانونی بوده است می‌تواند این کدها یا اعتباری که در نتیجۀ استفاده از آنها به حساب کاربر اضافه شده است را باطل یا حذف کند.

– حداقل تعداد فریم عکسی که کاربر عکاس باید به مشتری تحویل دهد مطابق با تعرفه هزینه هایی است که سایت گروه چهره  اعلام کرده است. کاربر مشتری می‌پذیرد که حداکثر تعداد فریم عکسی که کابر عکاس می تواند به مشتری تحویل دهد بستگی به موضوع عکاسی و شرایط مکان و زمان عکاسی دارد. کاربر عکاس تنها متعهد است حداقل تعداد فریم مطابق با سایت گروه چهره را به کاربر مشتری تحویل دهد.

– کاربر اعم از مشتری و یا عکاس، متعهد می‌شود پس از اتمام عکاسی از هیچ بخش از اطلاعاتی که در نتیجۀ استفاده از خدمات سایت گروه چهره، از مشتریان یا عکاسان کسب کرده است، هیچ‌گونه استفاده‌ای نکند. طبعاً ذخیره کردن اطلاعات مشتریان یا عکاسان در دستگاه تلفن همراه یا به هر شیوۀ دیگر نیز مغایر با قوانین گروه چهره خواهد بود. همچنین کاربر متعهد می‌شود در طول عکاسی، فقط در شرایط ضروری از اطلاعاتی که از مشتریان یا عکاسان در خدمات سایت گروه چهره ارائه شده است استفاده کند. استفادۀ کاربر از این اطلاعات باید مطابق با عرف جامعه و قوانین  باشد. در هر صورت اطلاعات مذکور به صورت امانت در اختیار کاربر مشتری و عکاس قرار گرفته است و در صورت نقض تعهدات مذکور، گروه چهره مجاز به پیگیری حقوقی و کیفری موضوع خواهد بود.

– با استفاده از خدمات  گروه چهره کاربر مشتری و یا عکاس می‌پذیرد که در حین عکاسی، گروه چهره را وسیله‌ای برای تبلیغات و بازاریابی کالاهای شخصی خود قرار ندهد و از هرگونه معرفی و عرضۀ محصولات شخصی و یا محصولات متعلق به دیگران خودداری کند.

– کاربران اعم از مشتریان و عکاسان می‌پذیرند که  گروه چهره خدمات تخصصی عکاسی و تبلیغاتی است  همچنین مشتری مختار است پس از ارسال درخواست عکاسی، مشخص شدن عکاس و قبل از آغاز عزیمت عکاس به نقطه مبدا، عکاسی را انجام دهد یا خیر. لذا هر عکاسی ای که مشتری با عکاس انجام می‌دهد باید به عنوان یک قرارداد لازم مستقل و رابطۀ قراردادی بین گروه چهره و مشتری در نظر گرفته شود.

– خدمات گروه چهره ممکن است با مشارکت خدمات شرکت‌های دیگری ارائه شود که گروه چهره کنترلی روی آنها ندارد. در چنین شرایطی کاربر می‌پذیرد که این خدمات، قوانین استفاده و مقررات مختص خود را دارند و گروه چهره مسئولیتی در خصوص قوانین و خدمات این شرکت‌ها ندارد.

هزینه ها و پرداخت ها

-رزرو تمام پکیج ها :
مبلغ ۵۰٪ از کل قرارداد در هنگام رزرو پرداخت میشود
روز شروع پروژه مبلغ ۳۰٪ از کل به صورت نقد دریافت میگردد
در زمان تحویل پروژه مبلغ ۲۰٪ باقیمانده تسویه شده و کل کار تحویل مشتری داده میشود

در صورت کنسلی به هر دلیلی از طرف مشتری مبلغ ۳۰٪ از دریافتی پیش قرارداد به عنوان خسارت برداشته شده و مبلغ ۲۰٪ (۱۰) روز کاری بعد از کنسلی برگردانده میشود.در پکیج توریست فقط قسمتی که تمامی عکس ها در رم تحویل داده  میشود در هنگام رزرو تسویه کامل انجام میشود.
کنسلی در این پکیج به هیچ عنوان قابل قبول نیست هزینه استراد نمیشود.

– کاربر مشتری می‌پذیرد هزینۀ خدمات از طرف گروه چهره مشخص شده است و پس از استفاده از آن اعتراضی نسبت به هزینۀ خدمات نمی‌تواند داشته باشد. بدیهی است از آنجایی که کاربر مشتری مختار به عدم انتخاب هزینه اعلام شده از سوی  گروه چهره می‌باشد، در صورت قبول متعهد به پرداخت آن می‌باشد.

– پرداخت هزینۀ خدمات فقط از طریق روشی که توسط سایت گروه چهره مشخص می‌شود که از طریق درگاه  بانکی واسط زرین پال می باشد صورت می گیرد.

– کاربر مشتری  می‌پذیرد هزینۀ خدمات ارائه و اعلام شده از سوی گروه چهره، ممکن است بسته به ویژگی‌های خدمات ارائه شده از جمله رشته و نوع خدمات، زمان خدمات، مدت زمان تخمینی جهت ارایه خدمات، مکان خدمات (محل پروژه) و یا عوامل دیگر متغیر باشد. در هر صورت رقم اعلام شده از سوی گروه چهره بر اساس استانداردهای موجود و صلاحدید گروه چهره تعیین گردیده است و در صورت پذیرش از سوی کاربر ، وی حق طرح هیچگونه ادعا و اعتراضی دراین خصوص نخواهد داشت.

– کاربر می‌پذیرد که باید هزینۀ عکاسی را مستقل از هر گونه مشکلی که ممکن است در سایت گروه چهره جهت پرداخت آنلاین به وجود بیاید به گروه چهره پرداخت کند. در صورتی که به دلیل مشکلی در بسایت گروه چهره یا مشکلات ارتباطی از جمله اینترنت و شبکۀ تلفن همراه امکان پرداخت از طریق نرم‌افزار فراهم نشود، مشتری همچنان موظف به پرداخت هزینه عکاسی خواهد بود. در این شرایط پرداخت هزینه ممکن است با هماهنگی مشتری با مرکز تماس گروه چهره با روش‌های دیگر صورت پذیرد.

– کاربر مشتری می‌پذیرد هیچوقت درخواست عکاس ایجاد نکند مگر اینکه قصد استفاده از خدمات گروه چهره را داشته باشد.

– کاربر مشتری می‌پذیرد هر گونه تخریبی که در تجهیزات عکاس در نتیجه استفاده از خدمات با حساب کاربری وی ایجاد شود، مسئولیت تامین هزینه‌های مربوط به تعمیر به عهده وی خواهد بود وگروه چهره مجاز به پیگیری وصول مطالبات مذکور خواهد بود.

-گروه چهره تلاش خود را جهت فراهم نمودن امکان استفاده از خدمات نرم‌افزاری خود توسط دستگاه‌های کاربران محترم می‌کند اما تضمینی نسبت به اجرا شدن آن روی همۀ دستگاه‌ها یا همۀ شبکه‌های ارتباطی (اینترنت، شبکه تلفن‌همراه و …) نخواهد داد.

– تمامی اطلاعات کاربران اعم از عکاسان و مشتریان بعنوان اطلاعات محرمانه نزدگروه چهره محافظت شده و دسترسی به آن توسط اشخاص ثالث ممنوع بوده مگر برابر تصمیم مقام صالح. بنابراین در صورت درخواست و صدور دستور مقتضی از سوی مراجع قضایی، گروه چهره مکلف به ارایه اطلاعات کاربران اعم از مشتریان و یا عکاسان به مراجع مذکور می‌باشد.

– چنانچه هر یک از کاربران گروه چهره در زمان استفاده از خدمات آن با مشکلی مواجه شوند برابر شرایط فوق می‌توانند شکایت خود را از طریق مرکز تماس  مطرح و گروه چهره پیگیری لازم و تلاش خود را جهت حل و فصل اختلافات بعمل خواهد آورد.

– جهت اطلاع بیشتر کاربران با نحوه و شرایط ارائۀ خدمات گروه چهره ، همۀ اطلاعات مورد نیاز کاربران توسط گروه چهره در سایت قرار داده شده است و اشخاص می‌توانند با مراجعه به قسمت مذکور و مطالعۀ آنها کاملا با شرایط ذکر شده و خدمات گروه چهره آشنا شوند. همچنین همکاران ما در مرکز تماس  پاسخگوی هر گونه ابهام و سوال کاربران هستند.

مسئولیت کاربران

– مسئولیت همۀ اقدامات و افعال کاربران مشتری و عکاس  که ناشی از عدم رعایت قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون مجازات اسلامی (ارتکاب جرم در هنگام عکاسی) و قوانین مدنی (ورود خسارت به اموال کاربر) باشد، برعهدۀ شخص متخلف بوده و گروه چهره هیچ گونه مسئولیتی در قبال اعمال و افعال فوق نداشته و نخواهد داشت و گروه چهره می‌تواند ضمن غیر فعال کردن حساب کاربری متخلف، از طریق مراجع صالح اقدامات قانونی را علیه نامبرده نسبت به احقاق حقوق قانونی گروه چهره بعمل آورد.

– هر گونه اقدامی از سوی کاربران که منجر به ورود خسارت به شهرت تجاری، نام و اعتبار گروه چهره شود تخلف از شرایط قراردادی و قانونی تلقی و گروه چهره حق غیر فعال نمودن کاربر اعم از مشتری و یا عکاس و اقدام قانونی علیه وی را جهت مطالبه خسارت و احقاق حقوق قانونی خود خواهد داشت.

– کاربر عکاس متعهد می‌شود تنها از علایم و اقلام سازمانی استفاده کند که توسط گروه چهره تهیه و در اختیار او گذاشته شده است (جلیقه، پیراهن، تی شرت، شال یا دستبند با برند گروه چهره) و مسئولیت استفاده از اقلام و علایمی که سبب ایجاد مشابهت و یا ایجاد اشتباه برای کاربران مشتری و یا سایر اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی کند بر عهدۀ کاربر عکاس بوده و در صورت لزوم کادرو به قطع خدمات با نامبرده و پیگیری قانونی اقدام خواهد نمود و شخص متخلف مکلف به جبران خسارات وارده به گروه چهره خواهد بود.

– در صورتی که در حین عکاسی عکاس نسبت به نقض تعهدات قانونی از سوی مشتری اطلاع پیدا کند، عکاس متعهد به اعلام گزارش به مرکز تماس گروه چهره و مراجع انتظامی خواهد بود.

شرایط موضوع و اشیائی که عکاسی می شوند
– وسایلی که مشتری نمی تواند تقاضای دریافت خدمات کند عبارت است از مواد منفجره، محترقه، مواد سمی، اسیدی، بیماری زا و بد بو، مایعات و جامدات اتش زا و سوختی، مواد و وسایل رادیواکتیو و بارهای حجیم مانند بسته‌های بزرگ.

-موضوع و اشیا عکاسی تجاری نباید مربوط به موضوعات خاص علمی که نیاز به مراقبت های ویژه دارند باشد(مثلا آزمایشگاهی، پالایشگاهی، بیمارستانی و غیره) و به نحوی که متعارف محسوب و وزن و نوع آن متناسب با وزن و شرایطی باشد که از طرف کارخانه سازنده تعیین شده باشد.

– موضوع و شیئ غیر متعارف، چیزی است که یک فرد نمی تواند به تنهایی جابجا کند و نیاز است که بالابرهای مکانیکی کمک گرفته شود. کاربر عکاس تعهدی به جابجایی اینگونه وسایل ندارد و این مسئولیت با خود مشتریان است.

– انتقال، امانت گیری و قرض بار و کالا، بدون حضور مشتری (مالک کالا) توسط کاربر مشتری و عکاس گروه چهره ممنوع است و کاربر حق دریافت کالا را نخواهد داشت. در صورت عدم رعایت، همۀ مسئولیت‌های ناشی از این تخلف برعهدۀ اقدام کنندگان آن است و کادرو حق دارد نسبت به قطع دسترسی اقدام و مبادرت به پیگیری قانونی از جمله مطالبۀ خسارت از شخص متخلف کند.

– در هر صورت عکاس مجاز به عدم پذیرش بار، کالا، محصول یا اشیا مورد نیاز عکاسی مشتریان به شرح فوق می‌باشد. در صورتی که در ابتدای عکاسی، عکاس از محتویات محصول اطلاع نداشته باشد و در حین عکاسی نسبت به محتویات آن اطلاع پیدا کند، در حین عکاسی مجاز به قطع و لغو عکاسی می باشد. در این صورت عکاس مکلف به اعلام گزارش فوری موضوع به گروه چهره و مراجع انتظامی می باشد.

مدت زمان ارسال سفارشات

پكيج همايش و سمينار
دياموند : ١٥ روز كاري
گلد: ١٢ روز كاري

پكيج تبليغاتي و صنعتي
دياموند : ١٥ روز كاري
گلد: ٧ روز كاري

پكيج ژورنال
دياموند : ١٢ روز كاري
گلد: ١٢ روز كاري
سيلور: ١٢ روز كاري
برنز : ٢ روز كاري

پكيج كودك
دياموند:١٢ روز كاري
گلد: ٩ روز كاري
سيلور : ٧ روز كاري
برنز : ٢ روز كاري

پكيج نامزدي
دياموند: ٢٠ روز كاري
گلد: ١٨ روز كاري
سيلور: ٢ روز كاري

پكيج توريست
دياموند: ٤ روز كاري
گلد: تحويل ٢ روز كاري
سيلور: ٢ روز كاري

پكيج عروسي
دياموند: ٣٠ روز كاري
گلد: ٣٠ روز كاري
سيلور: ١٥ روز كاري

*این زمان ها فقط زمان تحویل سفارشات به پست می باشد وشامل زمان موردنیاز برای رسیدن به دست مشتری از طرف پست نمی باشد.

موارد فنی

-کاربر مشتری و یا عکاس مجاز نیست با استفاده از روش‌های Framing یا Mirroring یا روش‌های دیگر نسخۀ دیگری از خدمات گروه چهره را روی سرورهای دیگر ارائه کند. همچنین کاربر مجاز نیست در نرم‌افزار گروه چهره یا در روش ارائۀ خدمات گروه چهره تغییر یا اخلالی ایجاد کند.

– کاربر مشتری و یا عکاس حق ندارد نرم‌افزار یا اسکریپتی با هدف ایندکس گذاری (Indexing)، مطالعه یا هر گونه فعالیت داده‌کاوی روی خدمات اجرا کند.

– کاربر مشتری و یا عکاس حق ندارد هیچ فعالیتی در راستای حصول دسترسی غیرقانونی و غیر متداول به هیچ بخش از سایت گروه چهره یا سامانه‌های مرتبط با گروه چهره انجام دهد.

محتوای تولید شده توسط کاربران

گروه چهره ممکن است در شرایطی به کاربران اجازه دهد که در وب سایت، نرم‌افزار موبایل و یا سایر بخش‌های این سامانه، عکس، متن، فایل صوتی، فایل تصویری یا فایل‌های مشابه منتشر کنند. مالکیت هر مطلب (شامل متن، عکس، فایل صوتی، فایل تصویری و …) که به این شکل در خدمات ثبت شود همچنان متعلق به کاربران خواهد بود. اما با ثبت آنها در خدمات‌ مرتبط به گروه چهره کاربران این حق را به گروه چهره می‌دهند که آنها را در هر مکان و هر زمانی به صورت دیجیتال یا چاپی برای هر نوع کاربردی منتشر کند. همچنین گروه چهره مجاز است حق انتشار این مطالب را به اشخاص یا شرکت‌های دیگر منتقل کند.

در شرایطی که به هر دلیل گروه چهره به این نتیجه برسد حضور یک کاربر (عکاس یا مشتری) می‌تواند برای شرکت یا سایر مشتریان یا عکاسان خطرناک باشد یا مطلوب نباشد، طبق صلاحدید و تشخیص خود حق حذف دسترسی کاربر مذکور به خدمات گروه چهره را دارد. در این صورت، کاربر حق طرح هیچگونه ادعا و یا اعتراضی را نخواهد داشت.
توافق از راه دور
– کاربر مشتری و یا عکاس توافق می‌کند جهت مبادلۀ آسان اطلاعات، همۀ تغییرات و الحاقیه‌های قوانین و مقررات حاضر اعم از تغییر و اضافه کردن شروط آن، ارسال اخطاریه و ابلاغیه‌های مربوط به گروه چهره، از طریق گروه چهره بعمل آید و کاربر ضمن پذیرش اطلاع از شرط و روند اجرایی آن موافقت خود را نسبت به اعمال شرط مذکور اعلام می‌کند.

– مسئولیت حفظ و حراست از حساب کاربر اعم از مشتری و یا عکاس برعهدۀ کاربر مذکور بوده و وی ضمن پذیرش این مسئولیت، همۀ داده پیام‌های صادره از طریق حساب کاربری مذکور را منتسب به خود دانسته و هرگونه ادعایی نسبت به انکار، تردید و جعل داده پیام‌های ارسال شده از ناحیۀ نامبرده غیر قابل استماع و مردود است.

– کاربر مشتری و یا عکاس می‌پذیرد هر گونه رویه، اشکال، عبارات مبین تائید و اعلام قبولی و تصدیق داده پیامه‌ای صادره از طرف گروه چهره به منزله امضا الکترونیکی و قبولی محسوب می‌شود و هر گونه ادعائی نسبت به امضا و قبولی مذکور غیر قابل استماع و مردود است.

– کاربر مشتری و یا عکاس با عضویت در خدمات گروه چهره قصد و اراده خود را نسبت به پذیرش انعقاد هرگونه اقدام و عمل حقوقی از جمله عقود و معاملات از راه دور و از طریق سامانۀ رایانه‌ای و الکترونیکی اعلام می‌کند.

حریم خصوصی

رعایت حریم شخصی کاربران برای گروه چهره بسیار حائز اهمیت است. در این متن نحوۀ ذخیره‌سازی و استفادۀ گروه چهره از اطلاعاتی که در نتیجه استفادۀ کاربران از خدمات گروه چهره در سایت گروه چهره ثبت می‌شود شرح داده شده است.

جمع‌آوری اطلاعات
اطلاعاتی که شما مستقیما درسایت گروه چهره ثبت می‌کنید
بخشی از اطلاعاتی که گروه چهره ذخیره می‌کند اطلاعاتی است که شما به صورت مستقیم در فرآیند ثبت نام، ارسال درخواست عکاسی، تماس و یا روش‌های مشابه در سایت ثبت می‌کنید. این اطلاعات شامل نام، نام خانوادگی، شماره تلفن همراه، شماره تلفن ثابت، آدرس، آدرس پست الکترونیکی و اطلاعاتی از این دست می‌باشد.

اطلاعاتی که در نتیجه استفاده شما از سرویس ذخیره می‌شود
علاوه بر اطلاعاتی که شما به صورت مستقیم در سایت ثبت می‌کنید، برخی از اطلاعاتی که در نتیجۀ استفادۀ شما از سرویس تولید می‌شود نیز در سایت گروه چهره ذخیره خواهد شد. این اطلاعات در زیر شرح داده شده‌اند:

۱ – اطلاعات مکانی
هنگامی که شما از خدمات گروه چهره استفاده می‌کنید موقعیت مکانی پروژه مورد درخواست شما ذخیره می‌شود.

۲ – تراکنش‌های مالی
با توجه به اینکه تمامی تراکنش‌های مالی از طریق سامانه‌های بانکی صورت می‌گیرد، کادرو در فرآیند انتقال وجه و یا افزایش اعتبار از طریق کارت‌های بانکی هیچ‌گونه دسترسی به اطلاعات کارت بانکی شما ندارد.

نحوه استفاده از خدمات
گروه چهره ممکن است اطلاعات مربوط به نحوه استفاده کاربران از نرم‌افزار موبایل و سایت گروه چهره را ثبت می‌کند. از این اطلاعات برای بهبود کیفیت خدمات استفاده می‌شود.

اطلاعات مربوط به دستگاه مورد استفاده و شبکه اینترنت
گروه چهره ممکن است اطلاعات مربوط دستگاهی که شما از طریق آن از سایت استفاده می‌کنید (تلفن همراه، تبلت و غیره) از جمله نوع دستگاه، سیستم عامل، مشخصات سخت افزاری و همچنین اطلاعات مربوط به روش اتصال شما به اینترنت از جمله شبکه ۳G، وای‌فای (WiFi) و غیره را ذخیره کند.

استفاده از اطلاعات
اطلاعاتی که در گروه چهره ذخیره می‌شود در موارد زیر ممکن است مورد استفاده قرار بگیرد و استفادۀ کاربر عکاس یا کاربر مشتری از سرویس گروه چهره به منزلۀ قبول و اعطای اختیار به گروه چهره جهت استفاده و بهره‌برداری از اطلاعات فوق الاشعار به شرح زیر می‌باشد:
ارائه، نگهداری و بهبود کیفیت خدمات؛
برقراری ارتباط بین عکاس و مشتری جهت تسهیل فرآیند عکاسی؛ به طور مثال عکاس می‌تواند از شماره تلفن همراه مشتری برای پیدا کردن مکان دقیق پروژه و دریافت جزئیات نیاز مشتری از عکاسی استفاده کند؛
ارتباط گروه چهره با مشتری جهت اطلاع‌رسانی، کنترل کیفی، بررسی شکایات و غیره؛
شخصی‌سازی سرویس برای هر کاربر شامل ارائه پیشنهادهای ویژۀ هر کاربر؛
بدیهی است مسئولیت حفظ و نگهداری از تمامی اطلاعات فوق الاشعار برعهده گروه چهره می باشد؛ به نحوی که هیچ شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی غیر ذیصلاح حق دسترسی به اطلاعات مذکور را نخواهد داشت. صرفاً در صورتی که طبق درخواست و یا صدور دستور مقتضی از سوی مراجع قضایی، اطلاعات کاربر مشتری و یا عکاس – اعم از اینکه به صورت مستقیم از سوی ایشان و یا به صورت خودکار جمع آوری و ضبط شده باشد – مطالبه شود، گروه چهره موظف به ارایۀ اطلاعات درخواستی به مراجع مذکور خواهد بود.